Přineste si vlastní zařízení (BYOD)

AirWatch podporuje BYOD (Bring Your Own Device) programy tím, že umožňuje bezprecedentní výběr zařízení a podporuje modely vlastnictví zařízení, které si vyberete - aniž by byla ohrožena bezpečnost a správa Vašeho mobilního nasazení. AirWatch nabízí flexibilní model pro správu aktiv, vynucování zásad a distribuci profilů, aplikaci a obsahu
podle typu vlastnictví zařízení.

Pokračujte ve čtení...

Správa pracovního prostředí

AirWatch® Workspace Management poskytuje naprosté oddělení firemních a osobních údajů
na zařízeních, zabezpečení korporátních zdrojů
a zachování soukromí zaměstnanců. Díky našemu flexibilnímu přístupu ke kontejnerizaci AirWatch zajišťuje organizacím standardizaci strategií
pro zabezpečení podniku a prevenci ztáty dat
napříč mobilními zařízeními.

Pokračujte ve čtení...

Správa mobilních zařízení

AirWatch® Mobile Device Management (MDM) umožňuje firmám odpovídat na výzvy spojené
s mobilitou tím, že poskytuje zjednodušený
a efektivní způsob zobrazení a správy všech zařízení z centrální administrační konzoly. Díky našim řešením jste schopni rychle registrovat zařízení
do Vašeho podnikového prostředí, konfigurovat
a aktualizovat nastavení na dálku a mobilní zařízení zabezpečovat. 

Pokračujte ve čtení...

Správa mobilních aplikací

AirWatch® Mobile Application Management řeší výzvu získávání, distribuce, zabezpečování
a sledování mobilních aplikací. Díky AirWatch můžete z jedné centrální konzoly spravovat interní, veřejné a zakoupené aplikace napříč zaměstnanci vlastněnými, korporátními a sdílenými zařízeními.

Pokračujte ve čtení...

Správa mobilního obsahu

AirWatch® Mobile Content Management umožňuje bezpečný mobilní přístup k obsahu, a to kdykoliv
a kdekoliv. AirWatch Secure Content Locker™ chrání Váš citlivý obsah ve firemním kontejneru
a pro uživatele představuje centrální aplikaci
pro bezpečný přístup k nejnovějším prodejním materiálům či finančním zprávám ze svých mobilních zařízení.

Pokračujte ve čtení...

Správa mobilního e-mailu

AirWatch® Mobile Email Management přináší komplexní zabezpečení pro Vaši firemní e-mailovou infrastrukturu. S AirWatch můžete kontrolovat, která mobilní zařízení budou mít přístup k e-mailu, zabránit ztrátě dat, šifrovat citlivá data, vynucovat pokročilé zásady konformity (compliance) a pomocí samoobslužného portálu umožnit uživateleům snadno synchronizovat e-mail. AirWatch podporuje nativní e-mailové klienty, podnikové služby, cloudové klienty i Vaše vlastní klienty.

Pokračujte ve čtení...

Správa prohlížení

AirWatch® Mobile Browsing Management zajišťuje bezpečné prohlížení internetu a dává organizacím možnost vlastního nastavení, aby tak mohly naplnit své jedinečné obchodní potřeby i potřeby koncových uživatelů. AirWatch® Browser umožňuje správcům z administrační konzoly definovat a vynucovat bezpečné zásady prohlížení.

Pokračujte ve čtení...

Správa notebooků

AirWatch® Laptop Management Vám umožňuje spravovat vedle Vašich smartphonů a tabletů i notebooky Mac OS a Windows. Pomocí AirWatch lze v centrální administrační konzole rychle registrovat notebooky do Vašeho podnikového prostředí,
na dálku konfigurovat a aktualizovat nastavení, vynucovat bezpečnostní zásady a sledovat všechna Vaše aktiva.

Pokračujte ve čtení...
#tophat li.currentLang { margin-left: .1em; margin: 0; padding: 0; }