Podpora osobních zařízení ve Vašem podniku

Díky konzumerizaci mobility se mnoho firem obrací k BYOD (Bring Your Own Device) programům nebo kombinaci korporátně vlastněných zařízení a BYOD. Povolením BYOD programu nebo hybridního přístupu podniky umožňují svým zaměstnancům odkudkoliv přistupovat k firemním zdrojům, zvyšují produktivitu a spokojenost zaměstnanců. Zabezpečování zaměstnanci vlastněných zařízení a podpora různých mobilních platforem nicméně může vytvářet složité problémy pro IT oddělení.

Výběr zařízení

Výběr zařízení

AirWatch podporuje všechny hlavní mobilní platformy, což Vám umožní nasadit flexibilní BYOD program. Vaši zaměstnanci mohou vybírat z nejnovějších značek a modelů svých smartphonů, tabletů a notebooků. Zařízení způsobilá k registraci lze definovat pomocí vlastních whitelistů a blacklistů.

Přístup ke korporátním zdrojům

Díky přihlašovacímu agentu od AirWatch je proces registrace zařízení pro hlavní platformy jednoduchý a plynulý. Jakmile jsou uživatelé ověřeni, profily, aplikace a obsah jsou nastaveny automaticky podle uživatele a typu vlastnictví zařízení. AirWatch umožňuje bezpečný přístup k podnikovým zdrojům ze zařízení vlastněných zaměstnanci. Posíláním profilů na zařízení - automaticky anebo na vyžádání - poskytnete Vašim zaměstnancům připojení k intranetovým stránkám a korporátnímu obsahu, aplikacím,
Wi-Fi, VPN sítím apod. Pomocí AirWatch samoobslužného portálu rovněž zmocňujete Vaše pracovníky a snižujete zátěž na IT oddělení. Z portálu mohou zaměstnanci sami přihlásit další zařízení, zobrazovat informace o zařízení a provádět akce na dálku.

Registrace
Zásady BYOD

Zachování soukromí

Díky AirWatch mohou společnosti oddělovat firemní a osobní data na zařízeních,
a to pomocí vlastních zásad ochrany soukromí podle typu vlastnictví zařízení. Nakonfigurované zásady umožňují zabránit shromažďování dat z osobního e-mailu, obsahu nebo aplikací na zařízeních vlastněných zaměstnanci. GPS lokalizace, osobní informace uživatele a telekomunikační data při nastavení také zůstávají soukromá
a zaměstnanci vlastněná zařízení mohou být ochráněna od úplného vymazání nebo dálkového ovládání. AirWatch také firmám pomáhá snižovat rizika během přístupu zařízení vlastněných zaměstnanci ke korporátním zdrojům. Pomocí nastavitelných "Podmínek použití" podle uživatelské role, organizační skupiny a platformy zařízení jsou uživatelé informováni o datech, která budou sbírána, a o tom, co mají se zařízením povoleno dělat.

Bezpečnost a dodržování předpisů

Organizace potřebují umožnit BYOD bez ohrožení IT bezpečnosti. AirWatch Workspace poskytuje zabezpečení, navržené přímo pro podniky, korporátních zdrojů a aplikací doručených na zařízení při současném zachování oddělení firemních a osobních dat.
K zajištění uniformity slouží vytvoření omezení při registraci zařízení, což redukuje počet specifických typů zařízení. Můžete také třídit a spravovat podnikové aplikace a data
bez nutnosti správy celého zařízení. Kontejnerová řešení od AirWatch jsou navržena
pro zajištění snadného uživatelského použití, se schopnostmi jednotného přihlášení
a integrace napříč kontejnerovým úložištěm. Pomocí ověřování uživatele, šifrování dat, zásad na úrovni aplikací, monitorování a správy konformity (compliance) zajistěte pokročilou bezpečnost Vašich aplikací v celém podniku.

Bezpečnost

Odstraňování korporátních zdrojů

Když se koncový uživatel odhlásí nebo opustí společnost, administrátoři jsou schopni odstranit přístup k firemnímu e-mailu, Wi-Fi a VPN, to samé platí pro interní aplikace
a korporátní obsah. Nakonec IT správci provedou firemní výmaz, aniž by to ovlivnilo osobní obsah na zařízení.

#tophat li.currentLang { margin-left: .1em; margin: 0; padding: 0; }