Ve spolupráci je síla - Socialcast vám toto ukáže na firemní úrovni

Socialcast® by VMware® je zabezpečenou sociální platformou, která spojuje zaměstnance, jejich konverzace a projekty. Z jednoho místa tak mohou společně tvořit, snadněji vyhledávat informace a být celkově efektivnější. Tisíce společností na celém světě používají Socialcast, moderní způsob komunikace a spojení s ostatními. Organizováním běžných pracovních úkonů, které jsou dostupné z kteréhokoliv zařízení a odkudkoli, mohou zaměstnanci získávat nové kontakty a nápady a soustředit se na nejdůležitější aspekty svých pracovních činností.

Na rozdíl od klasických nástrojů komunikace a spolupráce, jako je email, excelové tabulky, intranet a schůzky, Socialcast redukuje četnost schránek
a informačních tunelů, které brzdí tok nápadů a zpomalují produktivitu. Moderním způsobem objevování a získávání kontaktů v Socialcastu, stejně jako integrováním sociálních možností s běžně využívaným podnikovým systémem, je dáván prostor volnějšímu předávání nápadů, které často ústí
v nečekané odhalení nevyužitého potenciálu, a tím k inovaci.

Kontakt a interakce

Překážky typu organizačních, hierarchických a zeměpisných omezení jsou eliminovány a nápady a vědomosti tak mohou být snadno zveřejněny a sdíleny.

Efektivnější práce

Četné události a sdílení informací jsou umístěný do jediného místa, všem dostupného ke snadnému vyhledávání
v reálném čase.

Rychlejší inovace

Průchod představivosti a vynalézavosti zaměstnanců posouvá váš byznys kupředu.

Více informací o platformě Socialcast naleznete na http://www.socialcast.com/.
#tophat li.currentLang { margin-left: .1em; margin: 0; padding: 0; }