Dodávejte aplikace, jež udržují produktivitu zaměstnanců

Mobilní aplikace mění způsob, jakým Vaši zaměstnanci pracují. Dnešní mobilní uživatelé požadují aplikace, které je připojí k podnikovým zdrojům, pomáhají zvyšovat jejich produktivitu a posílí spolupráci s kolegy. Chytré podniky zmocňují své pracovníky veřejnými, firmou schválenými a vlastními interními aplikacemi.

AirWatch® Mobile Application Management řeší problém získávání, distribuce, zabezpečování a sledování mobilních aplikací. Z jedné centrální konzoly můžete snadno spravovat interní, veřejné i zakoupené aplikace, a to napříč firmou vlastněnými, zaměstnanci vlastněnými i sdílenými zařízeními.

Správa cyklu životnosti

Správa v průběhu cyklu životnosti

AirWatch umožňuje organizacím spravovat aplikace v průběhu celého cyklu životnosti aplikací, od nákupu a vývoje k zajištění, distribuci a sledování instalace. Administrátorům se z centrální administrační konzoly zobrazují dostupné a nainstalované veřejné a interní aplikace, verze apod.

Nákup a vývoj aplikací

AirWatch se integruje s veřejnými obchody aplikací, jako je např. Apple App Store, Microsoft Store a Google Play, pro povolení přístupu k veřejným aplikacím v AirWatch katalogu aplikací. Kontrolovat náklady aplikací můžete nastavením kontrolních zásad
a označením aplikace v katalogu jako (ne)zaplacené. Díky integraci AirWatch s Apple Volume Purchase Programem (VPP) můžete hromadně nakupovat aplikace, iBooks i vlastní B2B aplikace a snadno spravovat své licence. Pro organizace vyvíjející vlastní interní aplikace AirWatch nabízí Software Development Kit (SDK) a obalování aplikací.

Vývoj interních aplikací
Katalog aplikací

Distribuce a AirWatch App Catalog

AirWatch umožňuje administrátorům posílat aplikace automaticky, jakmile se uživatel zaregistruje, a mít aplikace k dispozici v AirWatch App Catalogu pro instalaci
na vyžádání. Katalog aplikací lze integrovat s MDM, nasazovat v rámci AirWatch Workspace nebo využívat katalog jako samostatnou aplikaci. V katalogu aplikací mohou uživatelé zobrazovat, procházet, vyhledávat a instalovat veřejné, interní, doporučené
a webové aplikace. Katalog je rovněž nastavitelný podle Vaší značky, podporuje vícero jazyků a snadno použitelné HTML5 rozhraní. Integrace se sdílením souborů třetích stran Vám umožní vytvořit vlastní kategorie a zviditelnit nabízené aplikace. Díky AirWatch také můžete vytvářet "chytré skupiny" (smart groups) pro přiřazení různých aplikací
a nastavení pro různé uživatele nebo role. Administrátoři mohou během registrace automaticky posílat požadované aplikace a na dálku je spravovat.

Zabezpečení aplikací

AirWatch poskytuje administrátorům maximální bezpečnost aplikací, se schopností vytvářet jejich whitelisty a blacklisty, konfigurovat zásady konformity (compliance) a omezovat nativní aplikace. Ztrátě dat zabráníte pomocí funkcí, jako je ověřování uživatele, šifrování dat, omezení zálohování dat a sledování konformity. AirWatch také umožňuje analýzy reputací pro interní i veřejné aplikace. Spouštějte analýzy zjištěných aplikací, přiřazujte rizikové profily, definujte bezpečnostní požadavky a automaticky vynucujte jejich dodržování.

Zabezpečení aplikací
Zpětná vazba a hodnocení

Zpětná vazba a hodnocení

S AirWatch mohou koncoví uživatelé hodnotit a revidovat veřejné i interní aplikace. Komentáře a hodnocení jsou viditelné ostatním uživatelům a administrátorům v katalogu aplikací. Pokud aplikace selže, AirWatch zachytí protokol chyb a automaticky jej odešle vývojářům pro podrobnější diagnostiku (AirWatch SDK).

Administrátorská kontrola a sledování

AirWatch umožňuje intuitivní správu aplikací s pokročilými funkcemi administrativního řízení. Využijte podpory více typů uživatelů v AirWatch pro přenesení správy různým administrátorům a pomocí kontroly přístupu na základě role zajistěte, aby zaměstnanci měli přístup pouze k těm aplikacím, které potřebují. Sledujte inventář aplikací, verze, stav, hodnocení a další, plus kolik uživatelů instalovalo aplikaci versus kolik jich bylo přiřazeno k aplikaci. Povolte instalaci aplikací a jejich odstranění z konzoly jedním kliknutím. Administrátoři mohou v AirWatch sledovat aplikace a data, včetně popisu, počtu uživatelů přiřazených k aplikaci, stavu workflow, historie přijetí "Podmínek použití" a více.

Zabezpečení aplikací
Analýzy a reportování

Protokolování událostí, analýzy a reportování

Všechny události zařízení a konzoly jsou zaznamenány a jsou viditelné
z administrátorské konzoly. Administrátoři mohou konfigurovat úrovně protokolování
a filtrovat události podle úrovně závažnosti, kategorie nebo modulu. Rozšířené analýzy
a reporty od AirWatch Vám umožňují vytvářet a exportovat reporty o aplikacích
podle uživatele, zařízení nebo skupiny. Rovněž je dostupné zobrazení inventáře, včetně interních, veřejných a zakoupených aplikací, a sledování verzí aplikací a historie aktualizací.

#tophat li.currentLang { margin-left: .1em; margin: 0; padding: 0; }