Spravujte rozličná zařízení ve Vašem podniku

Mobilní zařízení se ve firmách rozšiřují exponenciální rychlostí. S rostoucím počtem modelů zařízení, platforem
a dostupných verzí operačních systémů podniky čelí novým a složitým výzvám spojeným se správou mobility. Přístup k firemním zdrojům z mobilních zařízení může představovat významnou hrozbu pro bezpečnost podniku.

AirWatch® Mobile Device Management umožňuje firmám odpovídat na výzvy spojené s mobilitou tím, že poskytuje zjednodušený a efektivní způsob zobrazení a správy všech zařízení z centrální administrační konzoly. Díky našim řešením jste schopni rychle registrovat zařízení do Vašeho podnikového prostředí, konfigurovat a aktualizovat nastavení na dálku a mobilní zařízení zabezpečovat. AirWatch Vám umožňuje z jediné řídící konzoly spravovat rozmanité nasazení zařízení Android, Apple iOS, BlackBerry, Mac OS, Symbian, Windows Mobile, Windows PC/RT
a Windows Phone.

Jediná řídící konzola

Jediná řídící konzola

Administrační konzola poskytuje přehled o všech registrovaných firemních, zaměstnanci vlastněných a sdílených zařízení, bez ohledu na platformu či typ zařízení. Pomocí organizačních skupin administrátoři efektivně spravují všechny uživatele a zařízení. Integrace s adresářovými službami (AD/LDAP) umožňuje vytvoření vlastních skupin podle role, jež napodobují existující podnikové struktury. Tato HTML5 webová konzola se integruje se stávajícími podnikovými systémy a lze k ní přistupovat kdykoliv a odkudkoliv.

Registrace

Jednoduchý registrační proces AirWatch pomocí agenta představuje konzistentní registraci pro všechny hlavní platformy, pro administrátory i koncové uživatele.
Při registraci zařízení jsou uživatelé ověřováni a příslušná omezení, aplikace a obsah jsou zasílány automaticky.

Registrace
Profily

Profily

Profily definují pro zařízení bez nutnosti interakce s uživatelem nastavení podniku, zásady a omezení. Profily lze přiřadit podle operačního systému nebo typu vlastnictví zařízení a nasadit je v rámci organizační skupiny, uživatelské skupiny nebo pro jednotlivé uživatele. Profily lze na zařízení automaticky nasadit po registraci a administrátoři mohou posílat profily na vyžádání na dálku. Dostupné profily obsahují hesla, omezení, Wi-Fi, VPN, e-mail, aplikace a další.

Podmínky použití

Podmínky použití představují přizpůsobitelné dohody vytvořené Vaší organizací k tomu, aby vymezovaly podmínky a zásady vztahující se na registrované zařízení a uživatele. AirWatch Vám umožňuje zachovat více verzí "Podmínek" a zobrazit obsah předchozích verzí. Jakmile se verze aktualizují, uživatelé jsou vyzváni k přijetí nových podmínek použití. Lze také zobrazit přijetí podmínek jednotlivými uživateli; všichni uživatelé, jenž je nepřijali, jsou viditelní. AirWatch také podporuje "Podmínky" ve vícero jazycích
podle preferencí uživatele.

Podmínky použití

Ovládací panely
v reálném čase

Ovládací panely v reálném čase

Ovládací panely AirWatch poskytují administrátorům rychlý pohled na data zařízení
v reálném čase. Z panelů administrátoři vidí grafický náhled hlavní úrovně jejich nasazení, úplný seznam registrovaných zařízení a mohou také detailněji nahlížet do informací o zařízení
a uživateli.

 

AirWatch Hub

 

AirWatch Hub

AirWatch Hub je přizpůsobitelný, centrální portál pro rychlý přístup k důležitým informacím. Hub lze nakonfigurovat pro zobrazení dat, jež jsou pro Vás ta nejdůležitější. Administrátoři mohou rychle identifikovat problémy a z jednoho místa je následně vyřešit.

Příkazy a zprávy zařízení

Posílejte příkazy na zařízení na vyžádání a provádějte akce. Příkazy mohou obsahovat dotaz na zařízení, vymazání hesla, poslání zprávy, uzamčení zařízení, nalezení zařízení, nastavení roamingu, vzdálené zobrazení, synchronizaci zařízení a provedení firemního výmazu nebo výmazu celého zařízení. AirWatch umožnuje firmám nejen odesílat zprávy uživatelům na dálku, ale také zcela přizpůsobit šablonu zpráv Vašim požadavkům.

Příkazy zařízení
Pokročilé reportování

Pokročilé protokolování a reportování

Zaznamenávejte události zařízení i konzoly k zachycení podrobných informací
pro sledování systému, zobrazování protokolů v konzole nebo posílání reportů. AirWatch nabízí rozsáhlé možnosti reportování, pomocí nichž administrátoři mohou generovat statistiky o mobilním nasazení zaměřené na výsledek a akce. K dispozici jsou vlastní reporty a více než 80 šablon reportů a všechny lze připravit a odeslat v rámci definovaného rozvrhu nebo na opakující se bázi.

Datové tržiště pro podniky

Datové tržiště poskytuje firmám možnost exportovat data do analytických nástrojů třetích stran. V datovém tržišti lze vytvářet snímky klíčových dat nebo exportovat data
ve formátech .CSV pro podporu analýzy trendů.

#tophat li.currentLang { margin-left: .1em; margin: 0; padding: 0; }