Správa mobilního obsahu

Bezpečná spolupráce na obsahu

Zaměstnanci potřebují neustálý přístup k firemnímu obsahu, jsou tak daleko produktivnější. Mnozí z nich ale využívají bezplatných služeb synchronizace souborů a sdílení citlivých firemních dokumentů, což firemní data ohrožuje.

Airwatch by VMware umožnuje bezpečný mobilní přístup k obsahu kdykoli a odkudkoli. AirWatch® Content Locker citlivý obsah chrání ve firemním kontejneru. Uživatelé ke svým nejnovějším dokumentům přistupují z centrální aplikace, ze které je mohou distribuovat a spolupracovat na nich ze svých zařízení, a to v zabezpečeném prostředí.

Výhody, které AirWatch Content Locker přináší administrátorům IT

Zabezpečení na firemní úrovni a prevence ztráty dat

Autentizace: než umožníte uživatelům přístup do aplikace AirWatch Content Locker, ověřte je pomocí AD/LDAP, Kerberos, metodami certifikátů nebo tokenů.

Prevence ztráty dat: konfigurace pravidel pokročilé prevence ztráty dat umožňuje používat uživatelská omezení, jako je regulovaný tisk
a pořizování snímků obrazovky, aktivace vodoznaků, pravidla geofencingu, zamezení aplikací třetí strany atd.

Šifrování : pomocí šifrování AES 256-bit a FIPS 140-2 můžete šifrovat během transitu, při používání i v režimu klidu.

Externí sdílení: při sdílení dokumentů mimo organizaci si ponecháte možnost správy. Povolení ke sdílení lze omezit dle skupin nebo jednotlivců. Můžete vybrat, které role mají povoleno sdílení - spolumajitel, editor nebo čtenář. Také je např. možné čtenářům zamezit možnost stahování veškerého sdíleného obsahu.

Existuje mnoho možností ukládání obsahu v cloudu nebo v existujících úložištích

Cloud
Cloud

Obsah lze ukládat v AirWatch Cloudu a lze jej integrovat s řešeními a cloudovými úložišti, jako je Office 365, OneDrive, Box, Google Drive a další.

On premise
Místně

Lze integrovat s místními úložišti, ke kterým patří SharePoint, WebDAV a síťové souborové servery.

Hybrid
Hybrid

Obsah můžete ukládat na různých místech - v cloudu, místně nebo oběma způsoby, aniž by byl uživatelům narušen pracovní chod na zařízeních.

Flexibilní možnosti nasazení

Nasazením AirWatch Content Locker vyhovíte nárokům firemní správy

Rozšířená správa zařízení a zabezpečení pomocí AirWatch Mobile Device Management

Možnost správy v jednom kontejneru, namísto správy celého zařízení pomocí AirWatch Container

Coby samostatné aplikace

Mód jediné aplikace pro úvodní zaškolení

 • Zařízení uzamknete do módu jediné aplikace pro potřeby uvedení do problematiky v rámci školení zaměstnanců.
 • Koncoví uživatelé jsou povinni pročíst obsah nebo provést akci požadovaného obsahu před tím, než je jim povolen plnohodnotný přístup do aplikace.

Onboarding

Analýza a zprávy v reálném čase

Administrační konzola

Panely obsahu poskytují snadné zobrazení inventáře obsahu na úrovni jednotlivců nebo celé organizace. Je možné identifikovat velikost úložišť, obsah, který brzy vyprší, nejčastěji a nejméně zobrazované soubory atp.

Kompletní záznam auditu

Aktivujte možnost kompletního záznamu auditu souborů a aktivit uživatelů, což administrátorům umožní snáze pochopit chování uživatelů a analyzovat frekvenci přijímaní dokumentů.

Řízení verzí

Předchozí verze je možné uchovat pro potřeby sledování dokumentů - starých i nových.

Úpravy vlastních požadavků

Branding

Chcete-li změnit velikost, klikněte zde.

Propagace značky

Můžete si vytvořit vlastní motivy a upravovat a propagovat svou značku (branding) přes mobilní aplikace AirWatch Content Locker, samoobslužný portál a konzolu. Díky více-klientským možnostem brandingu lze podporovat více značek v rámci stejného nasazení AirWatch.

 

Výhody koncových uživatelů AirWatch Content Lockeru

Snadný přístup v mobilním, desktopovém a webovém prostředí

AirWatch® Content Locker chrání citlivá data firemního kontejneru a uživatelům poskytuje centrální aplikaci, ve které lze z mobilních zařízení sdílet, ukládat, aktualizovat a distribuovat dokumenty.

 • K dispozici je pro zařízení Android, Apple, Mac a Windows.
Mobile Application

Mobilní aplikace
Mobilní aplikace AirWatch Content Locker je centrálním místem pro bezpečný přístup k obsahu v mobilních zařízeních.

Self-service Portal

Webový portál
Přes webový samoobslužný portál uživatelé spravují, sdílejí a spolupracují na obsahu.

Desktop Sync

Desktopová synchronizace
Desktopový klient v AirWatch Content Locker umožňuje oboustrannou synchronizaci obsahu z desktopových i mobilních zařízení.

Vytváření obsahu a nástroje produktivity mobilního zaměstnance

Z mobilních aplikací, jako je Microsoft Word, Excel and soubory PowerPoint, můžete v mobilním prostředí tvořit nové dokumenty. Všechny jsou uloženy a nahrány do úložiště nebo souboru osobního obsahu.

Zapisování poznámek a nahrávání audia
Take Notes

Chcete-li změnit velikost, klikněte zde.

V AirWatch Content Lockeru si můžete zapisovat poznámky, které budou chráněny spolu s ostatními firemními daty. Soubory mohou být uloženy a nahrány do zabezpečených úložišť a osobních složek.

 
Record Audio

Chcete-li změnit velikost, klikněte zde.

V audio nahrávání AirWatch Content Locker lze nahrávat školící materiál, setkání s klienty atp. Během nahrávání lze v aplikaci navigovat k dokumentům i provádět jiné úkoly.

Multimédia

S kamerou zařízení můžete fotit nebo natáčet video přímo v aplikaci AirWatch Content Locker. Nahrajete je do úložiště nebo složky osobního obsahu. Multimediální soubory jsou po celou dobu chráněny šifrováním AES 256-bit, FIPS 140-2 a uloženy jsou v zabezpečené aplikaci, nikoli ve fotoaparátu zařízení.

Multimedia Capture

Sdílení obsahu, úpravy, zpětná vazba a partnerská spolupráce

Flexibilní distribuce umožňuje uživatelům sdílet obsah pomocí různých předvoleb a nastavení, týkajících se sdílení jednotlivých souborů nebo celých složek, s jedním uživatelem nebo celou skupinou a jak interně, tak i s externími spolupracovníky.

Sdílení souborů a složek
Share Files
Sdílení souborů

Koncoví uživatelé mohou tvořit jedinečné odkazy konkrétních souborů, které si přejí sdílet ve webovém portálu. Na ochranu obsahu si nastavte omezení bezpečnosti, jako je vyžadování hesla pro přístup k souborům, nastavení počtu dní, kdy bude soubor k dispozici, a maximální povolený počet stahování.

 
Share Folders
Sdílení složek

Koncoví uživatelé mohou přiřazovat ostatním uživatelům různá oprávnění k přístupu do souborů osobního obsahu - např. spolumajitelům, editorům a čtenářům. AirWatch posílá uživatelům emailová upozornění, když je soubor sdílen, a osobní obsah učiní dostupným.

Zobrazování v prohlížeči obsahu HTML5
 • Vynucování zobrazení dokumentu v prohlížeči podporujícím HTML5
 • Administrátoři plně ovládají obsah sdílený externě tím, že aktivují vodoznaky a uživatelům omezí schopnosti stahování obsahu.
Social Cast by VMWare
Úpravy dokumentů a poznámky
 • Dokumenty lze upravovat a tvořit k nim poznámky přímo v AirWatch Content Locker.
 • K dispozici je široká nabídka značek a grafických pomůcek. Uživatelé si mohou vytvořit i své vlastní pomocí nahraných obrázků.
 • Při spolupráci v SharePointu mohou uživatelé dokumenty odhlašovat a přihlašovat a synchronizovat je zpět do sdíleného souboru.
Interakce s partnery v sociálním informačním kanálu

Komentáře
Souborům můžete tvořit poznámky, což usnadňuje komunikaci s interními i externími uživateli.

Označte ostatní uživatele značkou
Označte ostatní pomocí značky @; upozorněte je na to emailem nebo zprávou na obrazovce.

Zobrazení aktivit
Akce můžete sledovat na panelu aktivit informačního kanálu - kdy uživatelé přidali nebo odstranili složku, kdy ji přejmenovali, kdy vytvořili nový obsah atd.

Integrace s platformou Socialcast
 • AirWatch Content Locker se integrujte s firemní sociální sítí Socialcast, což pomáhá zlepšovat spolupráci.
 • Soubory AirWatch Content Locker lze sdílet v rámci platformy Socialcast.
 • Koncovým uživatelům můžete umožnit sdílení, náhled a stahování odkazů, aniž by opustili Socialcast.
Social Cast by VMWare
Přístup k obsahu v Outlooku
Simplify the way you share files with Outlook

Sdílení souborů je jednodušší v Outlooku

 • Z panelu nástrojů Outlooku můžete synchronizovat důležité dokumenty s úložišti uživatelů.
 • Přílohy emailů konvertujte na zabezpečené odkazy HTML, které jsou vloženy přímo do textového pole emailu.
 • Sdíleným dokumentům nastavte bezpečnostní omezení, jako je vyžadování hesla pro přístup do souboru, nastavení limitu počtu dní, kdy je soubor k dispozici, a maximální počet stahování.

#tophat li.currentLang { margin-left: .1em; margin: 0; padding: 0; }