Sjednocená správa notebooků

Přenosné počítače se staly nedílnou součástí běžného pracovního procesu. Uživatelům umožňují přístup k firemnímu obsahu odkudkoliv. Klasický management notebooků sestával ze správy sdílených domén, což vedlo ke fragmentaci a rozdílům v řízení rozličných laptopových platforem.

Nově vznikající fenomény, jako například bring your own laptop/používání vlastních notebooků, ovlivnily podnikovou správu přenosných počítačů a způsob, kterým IT musí tato zařízení spravovat. Existencí vícera operačních systémů, správních řešení a se vstupem mnoha mobilních zařízení do podnikového prostředí vznikly pracovníkům IT nové výzvy v oblasti zabezpečení a monitorování zařízení.

AirWatch® správa notebooků Vám umožňuje spravovat v jediné konzole Mac OS a Windows notebooky spolu se svými chytrými telefony a tablety.

Konfigurace správy

Konfigurace AirWatch eliminuje potřebu snímání diskového obrazu notebooků a umožňuje zaměstnancům práci v jednoduchém a nekonvenčním systému. Konfigurace lze spravovat v dynamických smart skupinách, které zohledňují informace zařízení spolu s požadavky uživatelů. S vývojem a změnami se konfigurace aktualizují. Koncového uživatele automaticky napojíte na podnikové zdroje jako je Wifi a VPN a zajistíte bezpečné připojení do back-end systémů s rozšířenými možnostmi autentizace certifikátu a per-app VPN.

Konfigurujte webové služby Exchange a automaticky nastavte účty Outlooku. Využijte nastavitelnosti profilů k nasazení spravovaných preferencí. Samooblužný portál AirWatch dává koncovému uživateli schopnost přizpůsobit konfiguraci laptopů svým potřebám pomocí instalace podnikovýh aplikací a obsahu dle svého výběru. Konfigurace notebooků nasazených přes profily AirWatch lze nastavit a aktualizovat podle potřeb. K dispozici je také nastavení rozšířené o časové plánování nebo plánování na vyžádání; zajímavá je možnost vlastního brandingu.

Distribuce softwaru

AirWatch umožnuje podnikům automaticky instalovat, aktualizovat a odstrňovat softwarové sady; rovněž nabízí šifrování a nástroje spravování složek. Lze automatizovat pracovní postupy softwaru, aplikací, složek, skriptu a příkazů instalace na laptopech; dále konfigurovat instalaci během registrace - na vyžádání a v předem nastaveném časovém úseku. S AirWatch můžete provést instalaci na základě podmínek, včetně stavu sítě a časových nastavení. Využitím relay serverů lze distribuovat software a sady z místní sítě namísto ze serveru Airwatch. Po nasazení si můžete na konzole prohlédnout přehled úspěšných instalací a spouštění.

Nahrejte a nasaďte firemní laptopové aplikace, které mají definované popisy aplikací, obrázků a kategorií a jsou zobrazeny v katalogu AirWatch® App Catalog. Aplikace můžete distribuovat přes dynamické smart skupiny a lze je vymazat, pokud uživatel zařízení odregistruje.

Sledování majetku

Administrační konzola je jednoduchá platforma, ve které lze na dálku monitorovat a spravovat všechna podniková zařízení. Díky AirWatch víceklientským možnostem můžete spravovat zařízení v rozličných zeměpisných, obchodních a dalších prostředích, a to v jediné konzole. Výhodou je definování administrátorů a delegování managementu na základě přístupů přidělených dle uživatelských rolí.

V administrační konzole prohlížejte v reálném čase přes interaktivní panel celkový inventář připojených notebooků Mac OS a Windows. Můžete monitorovat detailní informace zařízení, jako jsou názvy počítačů, UDID, výrobní číslo, pozice GPS, verze OS, fyzická paměť, stav baterie, MAC adresy, instalované profily a sady a další. Dále prohlížejte informace o koncovém uživateli – uživatelské jméno, kým je zařízení vlastněno, přijaté podmínky použití, emailové adresy, telefonní čísla a oddělení.

AirWatch uchovává záznamy událostí zařízení i konzoly pro monitorování systému a umožňuje prohlížení protokolů v konzole nebo je zpracuje a exportuje v reportech. Rozsáhlé možnosti reportování umožní akční, na výsledky orientované analýzy Vašich nasazení. K dispozici jsou Vámi přizpůsobené reporty s více než 80 šablonami reportů. Vše lze posílat a exportovat v definovaném čase nebo opakujících se intervalech.

Podpora na dálku

Výhodou je podpora koncových uživatelů asistencí a řešením potíží na dálku. Uživatelům lze posílat push oznámení nebo dálkově zamknout obrazovku. Pro shromáždění informací můžete tvořit dotazování zařízení, jimiž získáte nejnovější seznam profilů, informace o zařízeních, instalovaných aplikacích a o certifikátech. Pro pomoc s diagnózou a řešením potíží na dálku vstupte do složek systémových protokolů a do konfigurací složek. Pokud je zařízení ohroženo, lze provést jeho uzamčení dálkově tak, že je pouze administrátor může odemknout či provést firemní, popřípadě kompletní výmaz zařízení.

Zabezpečení koncových bodů

Bezpečné prostředí svých laptopů zajistíte vícevrstevným přístupem k ochraně koncových bodů. Koncoví uživatelé budou muset vytvořit heslo zařízení a nastavit autentizaci certifikátů. Nastavte omezení akcí uživatele na zařízení, včetně přístupu k aplikacím, systémovým preferencím, k obchodům s aplikacemi a sdílení zařízení. Před zákeřnými útoky ochrání zařízení automatická konfigurace antivirového programu a softwaru pro prevenci malwaru. Firemní data jsou zabezpečena kompletním šifrováním disku. AirWatch modul konformity monituruje dodržování pravidel veškerých Vašich zařízení. Vytvářejte zásady a specifikujte akce a postupy při odhalení jejich porušení. Pro ochranu podnikových dat na ohroženém zařízení proveďte buď výmaz zařízení, nebo celkový firemní výmaz.

Uživatelské využití

Zjednodušená registrace

Koncový uživatel jednoduše zaregistruje dle výzvy systému svůj notebook v AirWatch® agentu vyplněním firemní emailové adresy. AirWatch okamžitě rozpozná doménu a autentikuje uživatele jejich firemními přihlašovacími údaji. Pro snadné a rychlé použití jsou laptopy při registraci automaticky konfigurovány potřebnými firemními aplikacemi a softwarem. Pokud povolujete používání vlastních zařízení (BYOD), zajistěte, aby bylo chráněno soukromí koncového uživatele správou pouze dat firemních, nikoli celého zařízení, čímž nebudou sledovány žádné soukromé informace.

Aplikace AirWatch

AirWatch vyvinul několik aplikací pro zlepšení produktivity a snadnější užívání na různých přenosných počítačích. Uživatelé mohou sledovat zprávy administrátorů a kontrolovat svůj stav konformity z AirWatch Agenta. V katalogu AirWatch App Catalog lze prohlížet, hledat a instalovat veřejné, interní, doporučené a webové aplikace. Webový katalog je sjednocený pro snadný přístup k žádoucím aplikacím ze všech druhů zařízení.

AirWatch® Inbox a AirWatch® Browser zajišťují bezpečný přístup k firemnímu emailu a stránkám intranetu. AirWatch Inbox je zabezpečený, kontejnerizovaný emailový klient nabízející kompletní oddělení firemních a osobních dat, zachovávající soukromí zaměstnance a chránící korporátní data. S AirWatch browserem si Vaši uživatelé nebudou muset pamatovat adresy URL s nakonfigurovanými záložkami a tunelovaním do stránek intranetu.

Secure Content Collaboration

V rámci Secure Content Collaboration mohou koncoví uživatelé sdílet obsah přes osobní soubory v samooblužném portálu. Tyto soubory jsou synchronizovány a jsou dostupné v aplikaci AirWatch® Secure Content Locker na uživatelově smartphonu nebo tabletu. Desktopový klient AirWatch® Secure Content Locker Sync umožňuje uživatelům přetahovat soubory přímo z notebooku do aplikace, což usnadňuje aktualizaci na nejnovější verze obsahu ve všech zařízeních. Při odesílání emailu z Outlooku mohou uživatelé použít příloh přímo z AirWatch Secure Content Lockeru přes Outlook plugin.

Samoobslužná služba koncovým uživatelům

Uživatelé mohou vyřešit běžné problémy na laptopech v samoobslužné službě AirWatch self-service portál bez nutnosti kontaktovat IT. Uživatelé rovněž mohou prohlížet detaily všech svých registrovaných zařízení, jako je stav šifrování, instalované profily a aplikace a stav konformity. Pokud nastane problém s konformitou, AirWatch navede uživatele k nápravě bez asistence IT. Samooblužný portál využívá prohlížeče, a proto je možné i mimo dosah laptopu přistupovat k těmto informacím, stejně jako posílat příkazy zařízením – např. odstranit heslo nebo vymazat zařízení. Pokud je i přesto vyžadována pomoc IT, uživatel může kontaktovat podporu přímo ze samooblužného portálu.

#tophat li.currentLang { margin-left: .1em; margin: 0; padding: 0; }