Komplexní přehled o využívání telekomunikačních služeb

Používání mobilních zařízení prochází exponenciálním rozmachem a firmám tak vyvstává nevyhnutelná potřeba efektivního monitorování dat. Nadměrné používání dat může způsobit obrovské firemní náklady. Placení nevyužívaných plánů je nerentabilní. Je tedy třeba sledovat využívání telekomunikačních služeb spolu
s dodržováním omezení, která vyplývají ze stanovených pravidel konformity. V rámci implementace řešení musí mít také IT na paměti ochranu osobních údajů zaměstnanců.

Správa AirWatch® Telecom Management, řízená z administrační konzoly, dává IT schopnost snadného monitorování zařízení a jejich využívání dat, hlasových přenosů a roamingu. Pomocí AirWatch má IT oddělení přehled o používání telekomunikačních služeb, což napomáhá úspoře času, peněz a zdrojů. Omezení roamingu, automatické aplikování konformity a samoobslužné schopnosti koncových uživatelů usnadňují pracovníkům IT telekomunikační správu.

Správa telekomunikačních služeb

AirWatch® Mobile Device Management nabízí základní schopnosti správy telekomunikačních služeb, mezi které patří možnost deaktivace, omezení synchronizace, ovládání z řídícího panelu a reportování. IT mohou deaktivovat data a roaming, a tím předejít nečekaným poplatkům, které často vznikají, když jsou uživatelé na cestách. Ve spravovaných aplikacích, jako jsou AirWatch® Content Locker a AirWatch® Browser, lze deaktivovat synchronizaci v režimu roamingu nebo
přes mobilní síť. Z řídícího panelu získáte v reálném čase informace o využívání telekomunikace. Pomocí vygenerovaných zpráv budete mít přehled o tom, zda vaše organizace maximálně využívá svých investic do telekomunikačních služeb.

Telekomunikační modul

Telekomunikační modul AirWatch nabízí všechny základní schopnosti dostupné
v AirWatch® Mobile Device Management a také schopnosti pokročilé, které umožňují definici využití plánů, nastavení mezních hodnot
a aplikování zásad konformity. IT mohou naplánovat využívání telekomunikačních služeb dle zařízení nebo dle skupin. Mají také možnost definovat využívání volání, SMS a dat
na základě limitů plánu. Zásady konformity mohou být konfigurovány tak, aby zohledňovaly mezní hodnoty použití, čímž se předejde překračování limitů volání, počtu SMS a využití dat. To se provádí buď spuštěním automatických upozornění nebo odstraněním profilů dosahujících konkrétních mezních hodnot.
V řídícím panelu telekomunikačních služeb naleznete modul telekomunikačních služeb, který poskytuje další informace.

Ochrana osobních údajů uživatelů

Pokročilá nastavení ochrany osobních údajů jsou k dispozici spolu se základními schopnostmi telekomunikační správy (jako součáct AirWatch Mobile Device Management) a s modulem telekomunikačních služeb.
Z administrační konzoly AirWatch mohou administrátoři nastavovat podrobná pravidla ochrany osobních údajů. Jednoduše lze upravit, která telekomunikační data jsou shromažďována a zobrazena administrátorům, např. operátor/kód země, použití SMS
a telefonní číslo zařízení. Zásady ochrany osobních údajů jsou konfigurovatelné dle vlastnictví zařízení, což IT umožňuje, aby zajistili uživatelům BYOD více soukromí.

Uživatelská samoobslužná služba

Pomocí aplikace AirWatch® Agent (pouze iOS) si může koncový uživatel nakonfigurovat monitorování telekomunikačních služeb
a sledování využití dat. Lze také nastavit měsíční limit využití dat (v MB) a aktivovat upozornění
o dosažení denního nebo měsíčního limitu
(v MB). Informace o využití dat v reálném čase, stejně tak jako v měsíčním přehledu, jsou dostupné přímo v AirWatch Agentovi. To nabízí uživatelům možnost správy vlastního využívání dat. Funkce samoobslužné služby jsou součástí telekomunikačního modulu v AirWatch Mobile Device Management.

#tophat li.currentLang { margin-left: .1em; margin: 0; padding: 0; }