Verkrijg meer inzicht in het gebruik van telecom

Met de exponentiële groei van het gebruik van mobiele toestellen, is er binnen organisaties meer behoefte ontstaan aan effectieve manieren om bel- en SMS-gedrag en dataverbruik in kaart te brengen. Overmatig gebruik en verkeerde abonnementen kunnen leiden tot hoge kosten voor organisaties. Het monitoren van zowel telecomgebruik als abonnementen is noodzakelijk. Daarbij moet IT rekening houden met de privacy van werknemers.

AirWatch® Telecom Management stelt IT in staat om belgedrag, dataverbruik en roaming te monitoren. AirWatch biedt inzicht in telecomgebruik en draagt bij aan het besparen van tijd, geld en resources. Beperkingen ten aanzien van roaming, geautomatiseerde handhaving van compatibiliteit en selfservice opties voor eindgebruikers, vereenvoudigen het beheer van telecom voor IT.

Telecom Management

AirWatch® Mobile Device Management bevat een aantal fundamentele managementcapaciteiten die nodig zijn voor het beheer van telecom. Hierbij moet u denken aan de mogelijkheid om functies te deactiveren, syncronisatiebeperkingen toe te passen, gebruik van dashboards en rapportage. IT kan data- en voiceroaming uitschakelen om hoge kosten te vookomen als eindgebruikers aan het reizen zijn. Zij kunen synchronisatie tijdens roaming uitschakelen voor beheerde applicaties zoals AirWatch® Content Locker en AirWatch® Browser. Verkrijg meer inzicht in live gebruik van telecom via dashboards en voer rapportages uit om ervoor te zorgen dat u kostenefficiënte investeringen doet.

Telecom Module

De AirWatch Telecom Module bevat alle mogelijkheden die beschikbaar zijn met AirWatch® Mobile Device Management plus geavanceerde functies om abonnementen te definiëren, gebruikslimieten op te stellen en compatibiliteitsbeleid te handhaven. IT kan gebruiksplannen opstellen per toestel of per groep, en kan daarbinnen limieten opstellen voor bellen, SMS en dataverbruik. Compatibiliteitsbeleid kan geconfigureerd worden rondom verbruikslimieten en om te voorkomen dat eindgebruikers de limieten overschrijden worden er automatisch meldingen en waarschuwingen verstuurd of worden profielen verwijderd. De Telecom Module draagt tevens ook bij aan meer informatie in het Telecom Dashboard.

Privacy van de gebruiker

Er zijn geavanceerde privacyinstellingen beschikbaar met telecombeheer (als onderdeel van AirWatch Mobile Device Mangement) en de Telecom Module. AirWatch stelt beheerders in staat om privacybeleid op te stellen in de beheerdersconsole. U kunt eenvoudig bepalen welke data verzameld en weergegeven wordt voor beheerders, zoals de landcode, gebruik van SMS en het telefoonnummer van het toestel. Het privacybeleid kan geconfigureerd worden per type toesteleigendom zodat IT BYOD-gebruikers meer privacy kan bieden.

Selfservice voor gebruikers

AirWatch stelt eindgebruikers in staat om instellingen te configureren met de AirWatch® Agent (uitsluitend voor iOS) en op die manier te bepalen welke data bijgehouden wordt. Gebruikers kunnen telecom tracking inschakelen, een maandelijks datalimiet opstellen (in MB) en alerts instellen die de gebruiker waarschuwen als de dagelijkse of maandelijkse limiet bijna bereikt is (in MB). Informatie over dataverbruik en maandelijkse overzichten zijn direct beschikbaar in de AirWatch Agent. Dit maakt het voor gebruikers eenvoudig om hun eigen telecomgebruik te beheren. Selfservice is beschikbaar voor gebruikers met AirWatch Mobile Device Management en Telecom Module.