Gartner uznał AirWatch by VMware za lidera z najwyższą oceną na osi “możliwości wykonawcze” w raporcie Magic Quadrant 2015 dla zarządzania mobilnością przedsiębiorstw

AirWatch - piąty rok z rzędu uznany za „lidera” i po raz trzeci rok z rzędu z najwyższą notą przyznaną za zdolności wykonawcze

Milton Keynes/ Wielka Brytania – 10 czerwca 2015 AirWatch® by VMware®, wiodący na rynku dostawca rozwiązania do zarządzania mobilnością przedsiębiorstw został uznany za „lidera” przez firmę Gartner, Inc. w tegorocznym raporcie Magic Quadrant dla zarządzania mobilnością przedsiębiorstw (Enterprise Mobility Management). AirWatch, od powstania tej publikacji w 2011, figuruje na pozycji lidera oraz po raz trzeci raz z rzędu zajął najwyższą pozycję na osi w kategorii zdolności wykonawczych (ang. ability to execute).

  • Pobierz raport Gartnera Magic Quadrant Report 2015
  • Obejrzyj wideo z John Marshall, wiceprezesem i dyrektorem generalnym, AirWatch by VMware
  • Zarejestruj się na semianrium internetowe dotyczące raportu i przeobrażeń w zarządzaniu mobilnością przedsiębiorstw z AirWatch

“Jesteśmy zaszczyceni faktem, że firma Gartner piąty rok z rzędu umieściła rozwiązanie AirWatch by VMware na pozycji lidera oraz po raz trzeci przyznała AirWatch najwyższą notę w kategorii zdolności wykonawcze”, powiedział John Marshall, wiceprezes i dyrektor generalny AirWatch by VMware. „Wierzymy, że zajęta pozycja w raporcie Magic Quadrant odzwierciedla wybór i zaufanie, jakim obdarzyło AirWatch ponad 16.000 klientów. Oferujemy kompleksowe i najbardziej niezawodne rozwiązanie EMM, jak również współpracujemy we wdrażaniu największych i najbardziej kompleksowych wdrożeń na całym świecie. To zobowiązuje nas do ciągłego opracowywania innowacyjnych i niezawodnych technologii, dzięki którym nasi klienci są w stanie rozwijać firmowe strategie mobilne w swoich branżach.”

Wyszczególnienie pozostałych innowacji, partnerstwa i klientów

  • W styczniu 2015 firma VMware poinformowała, że AirWatch zakończył ubiegły rok z wynikiem 200 milionów dolarów w zamówieniach i liczbą 2000 pracowników. Na dzień dzisiejszy AirWatch posiada ponad 16.000 klientów. To sprawia, że jest on największym dostawcą rozwiązania EMM, biorąc pod uwagę liczbę klientów, zamówień i pracowników.
  • W lutym 2015 AirWatch ogłosił wprowadzenie na rynek wersji AirWatch 8, która jest największą aktualizacją od momentu wykupienia firmy przez VMware za 1.54 miliardów dolarów. Funkcjonalność AirWatch 8 w znaczący sposób upraszcza korzystanie z rozwiązania dla użytkowników końcowych, zmniejszając obciążenie działów IT, rozszerzając zunifikowane funkcje zarządzania punktem końcowym i aplikacjami nowej generacji w przedsiębiorstwie.
  • W marcu 2015, AirWatch ogłosił ACE (App Configuration for Enterprise) wraz z pozostałymi liderami w branży takimi jak Cisco. AirWatch wspierał powstawanie ACE, które jest bezpłatnym, otwartym i neutralnym rozwiązaniem dla dostawcy w standaryzacji rozwoju aplikacji w przedsiębiorstwie.
  • Firma VMware strategicznie zintegrowała AirWatch w różnych dziedzinach swojej działalności m.in. w platformie do wirtualizacji VMware NSX ™, VMware Identity Management ™ i VMware Collaboration Bundle ™, pozwalając jednocześnie na niezależne działania produktu EMM, aby umożliwić jego dalszy rozwój i innowacje.
  • Klienci AirWatch stale rozwijają swoje inicjatywy mobilne, aby być najbardziej innowacyjni w swoich branżach. Ich wyjątkowe historie, pokazujące działania związane z mobilnością w ich organizacjach, można obejrzeć w zrealizowanym przez AirWatch cyklu Mobile Game Changers - czyli serii wideo prezentujących przełomowe inicjatywy mobilne w organizacjach. Delta Air Lines, Merck i VITAS należą do firm, które zaprezentowały swoje historie.
  • Z klientami w 150 krajach, AirWatch oferuje rozwiązania na skalę globalną, dostępne w 17 językach oraz z lokalnym wsparciem dostępnym 24/7/365

*Gartner, Inc., Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Software, Terrence Cosgrove, et al,  June 8, 2015.
Adnotacja firmy Gartner
Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług w publikacjach naukowych oraz nie doradza użytkownikom, aby wybierali jedynie firmy najwyżej ocenione lub pozostałe. Publikacje badawcze Gartner zawierają  opinie organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowane jako stan rzeczywisty. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

AirWatch by WMware jest liderem w zarządzaniu mobilnością przedsiębiorstw ( EMM – Enterprise Mobility Management) i posiada ponad 16,000 klientów na całym świecie. Platforma AirWatch oferuje rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi, pocztą elektroniczną, aplikacjami, zawartością i przeglądarką. Organizacje mogą wprowadzać te rozwiązania dla wdrożeń firmowych i branżowych, w tym kompleksową platformę EMM oraz rozwiązania kontenerowe dla programów Bring Your Own Device (BYOD) zgodnie ze specyficznymi wymaganiami firmowymi oraz na różnych typach urządzeń. Firma AirWatch, z siedzibą w Atlancie, została przejęta w lutym 2014 przez firmę VMware.

Więcej informacji o AirWatch znajdziesz na stronie www.air-watch.com/pl
Informacje o VMware z siedzibą w Silicon Valley znajdziesz na stronie www.vmware.com/pl

VMware, AirWatch, NSX, i Identity Management VMware Collaborative Bundle są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy VMware, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

###
Kontakt prasowy:
Anna Szlejter
AirWatch by VMware Public Relations
annaszlejter@air-watch.com
+ 44 1908 557 277