Elastyczna konteneryzacja dla wdrażania mobilności

Mobilność stała się nieodłączną częścią współczesnego świata biznesu, dlatego też bardzo ważne jest sprostanie wyzwaniom zabezpieczenia danych na urządzeniach mobilnych.

Zarządzanie Workspace AirWatch® oferuje całkowity podział danych osobistych i służbowych na urządzeniu, zabezpieczając jednocześnie zasoby firmowe oraz zachowując prywatność pracownika. AirWatch umożliwia organizacjom ujednolicenie bezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz strategię zapobiegania utracie danych na wszystkich urządzeniach mobilnych przy użyciu elastycznego rozwiązania konteneryzacji. Dzięki konteneryzacji na poziomie aplikacji oraz opcji AirWatch Workspace, rozwiązania konteneryzacji firmy AirWatch mogą być wdrażane zgodnie z firmowymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Wygoda użytkowania

Tryb widoku ujednoliconego

Rozwiązania kontenerowe firmy AirWatch opracowane dla poczty e-mail, aplikacji, zawartości i przeglądania Internetu mogą być wdrażane jako samodzielne aplikacje na urządzeniu. Zasoby firmowe wraz z aplikacjami osobistymi, danymi firmowymi są zabezpieczone wewnątrz każdego kontenera podczas przeglądania zasobów firmowych przez użytkowników.

Tryb widoku podwójnego (Dual-persona)

Z AirWatch Workspace dane osobiste i służbowe są całkowicie oddzielone na urządzeniu. Użytkownik końcowy może uzyskać dostęp do zasobów firmowych, takich jak poczta e-mail, aplikacje, zawartość i przeglądanie intranetu, wyłącznie po zalogowaniu w bezpiecznej aplikacji Workspace.

Rozwiązania kontenerowe

AirWatch opracował rozwiązania kontenerowe dla firmowej poczty e-mail, aplikacji, zawartości i przeglądania Internetu jako część naszej kompleksowej platformy do zarządzania mobilnością przedsiębiorstw. Obsługujemy również kontenery OEM, w tym Samsung KNOX i Apple iOS 7.

  • Kontener poczty e-mail: umożliwiaj bezpieczny dostęp do firmowej poczty e-mail, kalendarza i kontaktów za pomocą aplikacji AirWatch Inbox dla systemów Android i Apple. AirWatch oferuje również podejście hybrydowe do zastosowania bezpiecznego kontenera dla załączników wiadomości e-mail z natywnymi klientami poczty.
  • Kontenery aplikacji: opracowuj bezpieczne aplikacje za pomocą zestawu AirWatch Software Development Kit (SDK) lub zawijaj wcześniej utworzone aplikacje w bezpiecznym kontenerze za pomocą AirWatch App Wrapping. AirWatch oferuje również indywidualny katalog aplikacji przeznaczony do łatwej dystrybucji i zarządzania aplikacjami firmowymi.
  • Kontener zawartości: zabezpieczaj dystrybucję poufnej zawartości firmowej i umożliwiaj łatwy dostęp, synchronizację plików i współpracę za pomocą aplikacji AirWatch Secure Content Locker. AirWatch Secure Content Locker z łatwością integruje się z repozytoriami zawartości i zapewnia elastyczne opcje magazynowania.
  • Kontener przeglądania: umożliwiaj bezpieczne przeglądanie Internetu za pomocą funkcji przeglądarki AirWatch Browser, takich jak niestandardowe tryby konfiguracji, białe i czarne listy oraz tunelowanie aplikacji do stron intranetu bez połączenia z siecią VPN.

Rozwiązania kontenerowe firmy AirWatch są zaprojektowane w sposób umożliwiający wzajemną współpracę, aby zapewnić wygodę użytkowania przy użyciu funkcji Single Sign-On oraz integrację między kontenerami. Otwieranie załączników poczty e-mail i zawartości może być wymagane w Secure Content Locker, natomiast otwieranie hiperłączy z wiadomościami e-mail i zawartością może być wymagane w AirWatch Browser w celu kompletnej ochrony przed utratą danych.

Mobilny Workspace

AirWatch Workspace umożliwia podział na sekcje oraz zarządzanie aplikacjami i danymi firmowymi, bez konieczności zarządzania całym urządzeniem. Wykorzystując tryb widoku podwójnego na urządzeniu, organizacje mogą udostępnić użytkownikom ujednolicony obszar roboczy na wszystkich urządzeniach, zapewniając jednocześnie wygodę użytkowania oraz możliwość dodawania Twojej marki firmowej. AirWatch Workspace umożliwia zabezpieczenia klasy korporacyjnej z zastosowaniem uwierzytelniania użytkownika, funkcją Single Sign-On, zapobieganiem kopiowania/wklejania, szyfrowaniem danych, zasadach na poziomie aplikacji, monitorowaniem zgodności i zarządzaniem.

Integracja z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi (MDM)

Dzięki AirWatch możesz ulepszyć strategię konteneryzowania poprzez integrację z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi (MDM). Poza funkcjami zabezpieczeń i zarządzania na poziomie indywidualnego kontenera, integracja z AirWatch MDM umożliwia również dodatkowe funkcje na poziomie urządzenia.