Udostępnienie aplikacji zwiększających produktywność pracowników

Aplikacje mobilne zmieniają dotychczasowy sposób pracy. Współcześni użytkownicy mobilni wymagają aplikacji, które umożliwiają połączenie z zasobami firmowymi, zwiększąją ich produktywność i promują komunikację biznesową. Nowoczesne firmy zwiększają potencjał swoich pracowników, dzięki udostępnieniu zatwierdzonych, publicznych i wewnętrznie zaprojektowanych aplikacji.

Zarządzanie Aplikacjami Mobilnymi firmy AirWatch® rozwiązuje wyzwania związane z nabywaniem, dystrybucją, zabezpieczaniem i monitorowaniem aplikacji mobilnych. Z łatwością możesz zarządzać wewnętrznymi, publicznymi i zakupionymi aplikacjami na urządzeniach firmowych, pracownika i współdzielonych z centralnej konsoli.

Zarządzanie cyklem życia

Zarządzanie cyklem życia

AirWatch umożliwia organizacjom zarządzanie aplikacjami w ciągu ich całego cyklu życia: od zakupu i tworzenia poprzez zabezpieczanie, dystrybucję i monitoring instalacji. Administratorzy mogą przeglądać w centralnej konsoli administracyjnej dostępne, zainstalowane, publiczne oraz wewnętrzne aplikacje wraz z ich dostępnymi wersjami.

Zakup i tworzenie aplikacji

AirWatch integruje się z publicznymi sklepami aplikacji, takimi jak Apple App Store, Microsoft Store i Google Play, aby umożliwić do nich dostęp w swoim katalogu aplikacji. Kontroluj koszt aplikacji za pomocą ustawienia zasad kontroli kosztów i oznaczania aplikacji jako zwrotnych i bezzwrotnych w katalogu aplikacji. Integracja AirWatch z Apple Volume Purchase Program (VPP) pozwala na hurtowy zakup aplikacji, iBooks i niestandardowych aplikacji B2B oraz łatwe zarządzanie licencjami. AirWatch oferuje również zestaw Software Development Kit (SDK) i funkcję App Wrapping dla organizacji, które chcą tworzyć własne aplikacje.

Tworzenie wewnętrznych aplikacji
Katalog aplikacji

Dystrybucja i katalog aplikacji firmy AirWatch

AirWatch umożliwia administratorom automatyczne wypychanie aplikacji po zarejestrowaniu użytkowników i udostępnianie aplikacji do instalacji na żądanie w katalogu aplikacji AirWatch. Możliwa jest również integracja tego katalogu ze środowiskiem MDM, wdrożenie go w AirWatch Workspace lub wykorzystanie jako samodzielnej aplikacji. W katalogu aplikacji użytkownicy mogą wyświetlać, przeglądać, wyszukiwać i instalować aplikacje publiczne, wewnętrzne i polecane oraz aplikacje oparte na sieci Web. Niestandardowe markowanie katalogu aplikacji jest obsługiwane w wielu językach i oferuje łatwy w obsłudze interfejs HTML5. Integracja z udziałami plików innych firm pozwala na tworzenie niestandardowych kategorii i wyróżnianie aplikacji polecanych. AirWatch umożliwia tworzenie grup w celu przypisywania różnych aplikacji i ustawień dla różnych użytkowników lub ról. Administratorzy mogą wypychać wymagane aplikacje automatycznie podczas rejestracji i zdalnie nimi zarządzać.

Bezpieczeństwo aplikacji

AirWatch udostępnia administratorom najlepsze zabezpieczenia aplikacji z możliwością tworzenia białych i czarnych list, konfiguracji zasad zgodności i ograniczania aplikacji natywnych. Zapobiegaj utracie danych przy użyciu takich funkcji jak uwierzytelnianie użytkownika, szyfrowanie danych, ograniczenia kopii zapasowej danych i śledzenie zgodności. AirWatch oferuje również analizę reputacji dla aplikacji wewnętrznych i publicznych. Możesz analizować wykryte aplikacje, przypisywać profile zagrożeń, określać wymagania bezpieczeństwa i wymuszać zgodność automatycznie.

Bezpieczeństwo aplikacji
Feedback & Ratings

Opinie i oceny

Za pomocą platformy AirWatch użytkownicy końcowi mogą ocenić i zrecenzować aplikacje publiczne i wewnętrzne. Komentarze i oceny są widoczne dla innych użytkowników i administratorów w katalogu aplikacji. W przypadku wystąpienia awarii aplikacji, AirWatch przechwyci dziennik awarii i automatycznie wyśle go do deweloperów aplikacji w celu przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki (AirWatch SDK).

Kontrola administracyjna i monitoring

AirWatch umożliwia intuicyjne zarządzanie aplikacjami wraz z zaawansowanymi funkcjami kontroli administracyjnej. Wykorzystaj architekturę typu multi-tenant do przekazywania zarządzania aplikacjami innym administratorom i zapewniaj jednocześnie dostęp użytkowników do wymaganych aplikacji za pomocą kontrolowanego dostępu w oparciu o rolę użytkownika w organizacji. Przeglądaj spis aplikacji, ich wersje, stan, oceny oraz informacje pozwalające porównać liczbę użytkowników, którzy zainstalowali daną aplikację z liczbą użytkowników przypisanych do danej aplikacji. Można również włączyć funkcję pojedynczego kliknięcia dla instalacji i usunięcia aplikacji z konsoli. W konsoli AirWatch administratorzy mogą monitorować aplikacje i dane zawierające m.in. opis, liczbę użytkowników przypisanych do aplikacji, stan przepływu pracy oraz historię akceptacji warunków użytkowania.

App Security
Analytics & Reporting

Rejestrowanie zdarzeń, analiza i raportowanie

Wszystkie urządzenia i zdarzenia są zapisywane i widoczne w konsoli administracyjnej. Administratorzy mogą skonfigurować poziomy rejestrowania oraz filtrować zdarzenia według poziomu ważności, kategorii lub modułu. Ulepszona analiza i raportowanie konsoli AirWatch umożliwia tworzenie i eksportowanie raportów aplikacji w oparciu o typ użytkownika, urządzenia lub grupę. Przeglądaj cały spis aplikacji, w tym aplikacji wewnętrznych, publicznych i zakupionych oraz monitoruj ich wersję wraz z historią aktualizacji.