Zabezpiecz mobilne przeglądanie internetowe stron firmowych

Mobilny dostęp do Internetu umożliwia nieograniczone możliwości interaktywnych doświadczeń klientów m.in transakcje w mobilnych punktach sprzedaży, ale wiąże się jednocześnie z zagrożeniem bezpieczeństwa. Pracownicy często mają dostęp do stron internetowych, które nie są związane z Twoim biznesem i mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.

Model Zarządzania Przeglądaniem Mobilnym firmy AirWatch® umożliwia bezpieczne przeglądanie Internetu i dostarcza organizacjom możliwości konfiguracji ustawień niestandardowych, aby sprostać indywidualnym potrzebom firmowym i użytkowników końcowych. AirWatch® umożliwia administratorom określanie i wymuszanie zasad bezpiecznego przeglądania z konsoli administracyjnej. Nasza bezpieczna przeglądarka umożliwia firmom korzystanie z mobilnego przeglądania Internetu bez naruszania bezpieczeństwa.

Authorized User

Bezpieczne zasady przeglądania

Za pomocą AirWatch możesz wyłączyć przeglądarki natywne i publiczne aplikacje przeglądarek, aby całe przeglądanie odbywało się w AirWatch Browser. Pozwala to na dostosowywanie przeglądania Internetu do specyficznych wymagań Twojej firmy; umieszczaj adresy IP na białej liście w celu uzyskiwania do nich dostępu; zdefiniuj zasady korzystania dla akceptacji plików cookie, funkcji kopiowania/wklejania, drukowania i przechwytywania historii przeglądania; wymagaj akceptacji warunków użytkowania (TOU). Możesz również wymagać otwierania pobranej zawartości w Secure Content LockerTM.

Mobile Access Gateway

AirWatch Browser jest wstępnie skonfigurowana do zastosowania tunelowania aplikacji poprzez AirWatch® Mobile Access Gateway do proxy dla wewnętrznych zasobów w Twojej sieci LAN. AirWatch Mobile Access Gateway dostarcza pojedynczego, bezpiecznego punktu wejścia dla wszystkich zgodnych urządzeń w celu uzyskania dostępu do usług firmowych. Komunikacja pomiędzy AirWatch Browser i wewnętrznymi sieciami jest szyfrowana przy użyciu TLS/SSL i używane jest uwierzytelnianie w oparciu o certyfikat. Włącz funkcjonalność podobną do VPN bez potrzeby posiadania sieci VPN innej firmy na urządzeniu. AirWatch Browser dostarcza szerokiej elastyczności co umożliwia zdefiniowanie, do których stron intranetu użytkownicy będą w stanie uzyskać dostęp.

Mobile Access Gateway

Przeglądarka - przykłady zastosowania

AirWatch Browser zapewnia bezpieczne przeglądanie Internetu poprzez dostarczanie różnych ustawień, aby dostosować się do unikalnych potrzeb Twojej firmy i klientów. Administratorzy mogą zdefiniować ustawienia zabezpieczeń dla każdego typu własności, jak również dokonywać regulacji zdalnych w czasie rzeczywistym, wraz ze wzrostem zapotrzebowania.

Security and Management

Urządzenia firmowe

Dla urządzeń firmowych możesz ograniczyć dostęp tylko do stron intranetowych i wcześniej zdefiniowanej listy zewnętrznych stron internetowych. Włącz tunelowanie aplikacji, aby połączyć AirWatch Browser z firmowymi stronami intranetu oraz filtrami sieci Web innych firm poprzez AirWatch Mobile Access Gateway. Wyłącz natywną przeglądarkę i zintegruj funkcję Single Sign-On dla innych aplikacji firmowych.

Line-of-Business Devices

Urządzenia biznesowe

Dla urządzeń biznesowych administratorzy mogą włączyć tryb kiosk w celu uniemożliwienia nawigacji i możliwości przeglądania. W trybie kiosk użytkownicy mogą poruszać się tylko na jednej stronie. Administratorzy mogą również ustawić limity czasu nieaktywności.

BYOD

BYOD

W celu zachowania bezpieczeństwa firmy administratorzy mogą zezwolić pracownikom na dostęp do firmowych stron intranetu przy użyciu AirWatch Browser na urządzeniu należącym do pracownika. Można również włączyć funkcję Single Sign-On i tunelowanie aplikacji, aby połączyć AirWatch Browser z intranetem firmowym i filtrami sieci Web innych firm.

Easy-to-Use Interface

Łatwy w obsłudze interfejs

AirWatch Browser oferuje intuicyjny interfejs użytkownika podobny do tego z przeglądarki natywnej, z którą Twoi pracownicy są dobrze zaznajomieni. Przeglądanie z wykorzystaniem zakładek umożliwia otwieranie wielu stron internetowych w tym samym oknie. Pasek i strzałki nawigacyjne oraz przycisk "Odśwież" umożliwiają użytkownikom łatwe korzystanie. Przycisk "Udostępnij" pozwala użytkownikom na uzyskiwanie dostępu do zakładek, wysyłanie linków do kont powiązanych z AirWatch oraz drukowanie stron internetowych jeśli ustawienie to jest dostępne. Przycisk "Menu" zezwala na wyświetlanie kilku dodatkowych opcji, takich jak historia, strony umieszczone na białej liście oraz wcześniej zatwierdzone zakładki.