Bezpieczna współpraca zawartości

Współcześni pracownicy potrzebują całodobowego dostępu do zasobów firmowych z dowolnego miejsca, aby utrzymać produktywność wykonywanej pracy. Wielu pracowników korzysta obecnie z usług bezpłatnego udostępniania plików w celu uzyskania dostępu do poufnych dokumentów, narażając tym samym bezpieczeństwo Twoich danych firmowych. Wzrastająca popularność wykorzystania mobilności przez klientów zwiększa zapotrzebowanie na proste i wszechstronne rozwiązanie do współpracy zawartości.

Administratorzy IT

Administratorzy IT

Administratorzy IT są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa zawartości firmowej i ochronę przedsiębiorstwa przed zwiększonym ryzykiem związanym z darmowymi usługami udostępniania plików. Konsola AirWatch umożliwia administratorom IT zastosowanie najwyższej klasy zabezpieczeń i zapobieganie utracie danych, aby zabezpieczać zawartość firmową.

Kadra kierownicza

Kadra zarządzająca

Kadra zarządzająca chce zachować produktywność swoich pracowników mobilnych, dlatego też umożliwia dostęp do aktualnej zawartości firmowej oraz najefektywniejszych narzędzi do współpracy. Konsola AirWatch zapewnia kadrze zarządzającej całkowitą widoczność zawartości w oparciu o urządzenie i użytkownika. Zastosowanie daty wprowadzenia i wygaśnięcia oraz kontrola wersji daje pewność, że użytkownicy korzystają z aktualnej zawartości.

Użytkownicy końcowi

Użytkownicy końcowi

Użytkownicy końcowi oczekują łatwego dostępu do zawartości firmowej z różnych urządzeń mobilnych oraz możliwości współpracy z innymi. Platforma AirWatch zapewnia użytkownikom końcowym całodobowy dostęp z każdego miejsca oraz możliwości udostępniania i edytowania w aplikacji AirWatch Secure Content Locker poprzez zastosowanie dwukierunkowej synchronizacji pomiędzy urządzeniami.

Właściwa zawartość dla odpowiednich odbiorców - zawsze i wszędzie z AirWatch Secure Content Locker

Zawartość tworzona przez firmę i użytkownika

Zawartość firmowa

Zawartość firmowa

Secure Content Locker umożliwia zarządzanie zawartością firmową, która jest przechowywana w AirWatch Cloud (w chmurze) lub repozytoriach zawartości firmowej (np. SharePoint) i sieciowych udziałach pliku.

 
Zawartość użytkownika

Zawartość użytkownika

Secure Content Locker umożliwia zarządzanie zawartością tworzoną przez użytkownika przy użyciu folderów osobistych w aplikacji i portalu samoobsługowym.

Elastyczne opcje magazynowania zawartości

AirWatch oferuje elastyczne opcje magazynowania zawartości, aby dopasować się do unikalnych wymagań Twojej firmy. Zawartość może być przechowywana w chmurze publicznej, chmurze firmy AirWatch (AirWatch Cloud), repozytoriach zawartości firmowej i udziałach plików lub jako chmura hybrydowa oraz w różnych opcjach instalacji lokalnej.

Magazyn w chmurze

Magazyn w chmurze

AirWatch obsługuje magazynowanie w chmurze poprzez AirWatch Cloud i może zostać zintegrowany z usługami chmury obliczeniowej takimi jak Amazon EC2 oraz repozytoriami w chmurze, uwzględniając Office 365, SkyDrive i Google Drive.

On-Premise

Model lokalny

Secure Content Locker integruje się z lokalnymi repozytoriami, w tym SharePoint, WebDav i sieciowymi serwerami plików. Integracja z SharePoint umożliwia bezpieczny dostęp bez połączenia z siecią VPN na urządzeniach mobilnych.

On-Hybrid

Model hybrydowy

Secure Content Locker umożliwia scentralizowanie zawartości przechowywanej w różnych lokalizacjach, zarówno w chmurze, lokalnie lub w obu rozwiązaniach. Użytkownicy mogą przeglądać zawartość przechowywaną w chmurze wraz z folderami repozytoriów.

Zabezpieczenia klasy korporacyjnej

Użytkownicy końcowi są uwierzytelniani za pomocą metod AD/LDAP, Kerberos, w oparciu o token lub certyfikat zanim otrzymają dostęp do Secure Content Locker. Wszystkie dane i zawartość wysłane do urządzeń mobilnych są szyfrowane w tranzycie i w spoczynku przy użyciu AES 256-bit, szyfrowania zgodnego ze standardem FIPS 140-2. Listy kontroli dostępu służą do przypisania zawartości na poziomie firmowym, grupy organizacyjnej i użytkownika, aby zapewnić użytkownikom dostęp do właściwej zawartości. Uprawnienia można konfigurować dla udostępniania, przeglądania w trybie offline, uzyskiwania dostępu do aplikacji innych firm, wysyłania wiadomości e-mail i drukowania. Jeśli jest ona używana w połączeniu z zarządzaniem urządzeniami mobilnymi (MDM), AirWatch może nieprzerwanie monitorować zgodność urządzeń, aby odmawiać dostępu urządzeniom niezgodnym.

Security
Zapobieganie utracie danych

Zapobieganie utracie danych

Zaawansowane zapobieganie utracie danych (DLP) jest możliwe za pomocą ograniczeń i zasad konfigurowanych przez administratorów. Dostępne ograniczenia obejmują: ograniczenia wyświetlania w trybie offline, zapobieganie wycinania/kopiowania/wklejania, drukowania i wysyłania wiadomości e-mail oraz ograniczenia 'otwórz w' w celach zapobiegania otwierania zawartości w aplikacjach innych firm. Funkcja geofencing dostarcza dodatkową ochronę zawartości, dzięki możliwości jej usunięcia w przypadku opuszczenia przez urządzenie określonego obszaru. Dla całkowitego DLP we wszystkich aplikacjach firmowych, Secure Content Locker może być wykorzystany w połączeniu z AirWatch Inbox i AirWatch Browser, jak również innymi kontenerami aplikacji. Istnieje możliwość ustawienia, aby linki w Secure Content Locker były otwierane w AirWatch Browser, a załączniki w poczcie e-mail wymagały otwierania w Secure Content Locker.

Łatwy dostęp mobilny

Aplikacja Secure Content Locker jest dostępna dla urządzeń Android, Apple i Windows. Intuicyjny interfejs użytkownika dostarcza łatwą nawigację za pomocą widoków Smart, folderów i kategorii, wraz z możliwościami wyszukiwania. Możliwości pobierania materiałów na żądanie, ustawiania kolejności pobrań w kolejce oraz dodawania zawartości do ulubionych gwarantuje użytkownikom proste wyszukiwanie i łatwy dostęp do potrzebnej zawartości. Użytkownicy mogą również robić zdjęcia i filmy wideo za pomocą kamery w urządzeniu i bezpiecznie przechowywać zawartość w Secure Content Locker.

Easy Mobile Access
User Portal

Portal użytkownika

Portal samoobsługowy umożliwia użytkownikom dodawanie zawartości osobistej do Secure Content Locker przy użyciu prostej funkcji przeciągnij i upuść. Użytkownicy mogą zarządzać folderem z zawartością osobistą, przenosić pliki między folderami oraz je usuwać. Zawartość dodana do folderów osobistych przez użytkownika jest dostępna na wszystkich jego urządzeniach. Przy użyciu folderów osobistych, użytkownicy mogą udostępniać pliki i współpracować z wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami projektów.

Klient pulpitu

AirWatch umożliwia dwustronną synchronizację zawartości pomiędzy pulpitem nawigacyjnym użytkownika komputera, a innymi urządzeniami przy użyciu aplikacji Secure Content Locker Sync. Za pomocą Secure Content Locker Sync dodana do folderu osobistego zawartość użytkownika jest dostępna na wszystkich urządzeniach. Synchronizacja może być wykonywana manualnie lub w oparciu o harmonogram, co sprawia, że zawartość jest zawsze aktualna.

Desktop Client

Udostępnianie

Dzięki platformie AirWatch, użytkownicy mogą udostępniać pliki i foldery z wewnętrznymi i zewnętrznymi uczestnikami projektu. W celu zabezpieczenia współdzielonej zawartości użytkownicy mogą ustawić ograniczenia w portalu samoobsługowym.

 

Share a file

Udostępnij plik

Użytkownicy mogą stworzyć unikalny link dla pliku, który chcą udostępnić z portalu samoobsługowego, jak również ustawić ograniczenia zabezpieczeń (takie jak hasło) dla dostępu do pliku. Mogą oni także ustawić maksymalną ilość dni, w których plik jest dostępny oraz liczbę dozwolonych pobrań.

 
Share a folder

Udostępnij folder

Użytkownicy mogą udostępniać foldery innym użytkownikom wewnętrznym i przypisywać różne uprawnienia dostępu, takie jak edytor i czytnik. Użytkownicy automatycznie otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem o udostępnieniu foldera, który będzie dostępny w portalu samoobsługowym.

Edycja i adnotacja

Użytkownicy z uprawnieniami edycji do udostępnianych plików i folderów mogą aktualizować dokumenty Microsoft Office i adnotować pliki PDF w Secure Content Locker. Zmiany i adnotacje mogą być zapisane lokalnie na urządzeniu lub zsynchronizowane z oryginalnym repozytorium. Dokumenty PDF mogą być wyświetlane w trybie nocnym, aby były łatwe do odczytania przy słabym oświetleniu. Zmiany są synchronizowane z urządzeniami i dostępne natychmiastowo. AirWatch dostarcza również wbudowane stemple i grafikę, takie jak stempel 'zatwierdzone', który może być dodany do dokumentów w celach umożliwienia dodatkowej komunikacji pomiędzy zespołami. Można również dodać stemple i obrazy niestandardowe.

Admin Console

Konsola administracyjna

Nasza oparta na sieci Web konsola administracyjna umożliwia administratorom i menadżerom bezpieczne zarządzanie, prawa dostępu i dystrybucję zawartości. Dostęp w oparciu o rolę pozwala administratorom na skonfigurowanie właściwych uprawnień dostępu według grupy organizacyjnej i użytkownika. Administratorzy mogą również zarządzać dystrybucją zasad poprzez wymaganie pobierania tylko przy użyciu sieci WiFi, wyznaczanie automatycznego pobierania wymaganej zawartości i ustawianie poziomów ważności pobrań.

Analiza w czasie rzeczywistym

Pulpity nawigacyjne

Pulpity nawigacyjne zawartości czasu rzeczywistego umożliwiają przeglądanie spisu zawartości na poziomie organizacji, pliku lub urządzenia. Administratorzy mogą wybrać szczegóły urządzenia, aby wyświetlić całą zawartość w Secure Content Locker na określonym urządzeniu oraz wybrać szczegóły zawartości, aby zobaczyć, które urządzenia i użytkownicy pobrały dany plik.

Dashboards

Raporty

Wszystkie zdarzenia urządzeń - takie jak pobrana zawartość oraz zdarzenia w konsoli takie jak dodanie kategorii zawartości - są zapisane i wyświetlane w konsoli administracyjnej. AirWatch dostarcza kompletną historię rekordów działania administratorów i użytkowników. Administratorzy IT mogą wygenerować i eksportować pliki i raporty działań użytkowników, takie jak ile razy plik został otwarty, którzy użytkownicy pobrali określony dokument i więcej.

Dostosowywanie

Branding

Markowanie

Secure Content Locker umożliwia łatwy sposób użytkowania z możliwością markowania, dzięki użyciu kaskadowych arkuszy stylu (ang. CSS). Architektura typu multitenancy umożliwia szerokie możliwości markowania dla różnych grup organizacyjnych w Twojej firmie.

 
Globalization

Globalizacja

Aplikacja Secure Content Locker i konsola administracyjna są w pełni zglobalizowane i dostępne w 17 językach. Nasza zaawansowana architektura typu multitenant umożliwia administratorom przypisanie pakietów językowych dla danej grupy organizacyjnej lub indywidualnego użytkownika. Użytkownicy mogą również uaktualnić preferencje językowe w Portalu Samoobsługowym.

Wybierz tryb View - widok

lub Collaborate - współpraca

Secure Content Locker View - widok

Tryb Secure Content Locker View umożliwia bezpieczny dostęp do zawartości firmowej na smartfonach i tabletach, zaawansowane funkcje zapobiegania utracie danych i kontrolę administracyjną.

 • Zawartość firmowa
 • Elastyczne magazynowanie zawartości
 • Obsługa wszystkich typów plików
 • Zabezpieczenia klasy korporacyjnej
 • Zapobieganie utracie danych
 • Aplikacja mobilna dla wszystkich platform
 • Konsola administracyjna oparta na sieci Web
 • Analiza w czasie rzeczywistym
 • Markowanie i globalizacja
 

Secure Content Locker Collaborate -współpraca

Tryb Secure Content Locker Collaborate zawiera wszystkie funkcje trybu Secure Content Locker View z dodatkiem zawartości użytkownika, możliwością wykonywania zdjęć i wideo w aplikacji, udostępniania plików oraz edycji i adnotacji.

 • Zawartość użytkownika
 • Wykonywanie zdjęć i wideo
 • Portal Samoobsługowy użytkownika
 • Klient pulpitu
 • Udostępnianie plików
 • Edycja i adnotacja

Elastyczne opcje wdrażania

Kompleksowa i opierająca się na zunifikowanym kodzie platforma AirWatch do Zarządzania Mobilnością Przedsiębiorstw (EMM) oznacza, że wszystkie nasze rozwiązania są całkowicie zintegrowane i dzielą tą samą architekturę, umożliwiając funkcję Single Sign-On, wieloorganizacyjność oraz integrację systemów firmowych. Elastyczność platformy EMM umożliwia również łatwo dostosowujące się opcje wdrażania wszystkich naszych rozwiązań.

Mobiel toestelbeheer (MDM)
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM)

Samodzielnie wdrażaj zarządzanie zawartością mobilną za pomocą AirWatch MDM

AirWatch Workspace
AirWatch Workspace

Wdrażaj zarządzanie zawartością mobilną za pomocą AirWatch Workspace

Stand-alone Mobile Content Management
Samodzielne zarządzanie zawartością mobilną

Samodzielnie wdrażaj zarządzanie zawartością mobilną