Zarządzaj flotą różnorodnych urządzeń w Twoim przedsiębiorstwie

Zarządzanie urządzaniami mobilnymi firmy AirWatch® pozwala firmom stawić czoła wyzwaniom związanym z mobilnością poprzez dostarczanie uproszczonego i efektywnego sposobu wyświetlania i zarządzania wszystkimi urządzeniami z centralnej konsoli administracyjnej. Nasze rozwiązania umożliwiają szybką rejestrację urządzeń w środowisku Twojej firmy, zdalną (OTA) konfigurację i aktualizację ustawień urządzeń mobilnych oraz ich zabezpieczanie. Za pomocą konsoli AirWatch możesz zarządzać flotą różnorodnych urządzeń z systemami Android, Apple iOS, BlackBerry, Mac OS, Symbian, Windows Mobile, Windows PC/RT i Windows Phone z jednej konsoli zarządzania.

Jedna konsola zarządzania

Jedna konsola do zarządzania

Konsola administracyjna pokazuje wszystkie zarejestrowane firmowe, służbowe i współdzielone urządzenia, bez względu na platformę lub typ urządzenia. Grupy organizacyjne umożliwiają administratorom prosty sposób zarządzania wszystkimi użytkownikami i urządzeniami. Integracja usług katalogowych (AD/LDAP) umożliwia stworzenie niestandardowych grup w oparciu o rolę, które naśladują istniejącą strukturę firmy. Konsola HTML5, oparta na sieci Web, integruje się z istniejącymi systemami firmowymi i jest dostępna całodobowo z każdego miejsca.

Rejestracja

Łatwy proces rejestracji z AirWatch w oparciu o aplikację Agent charakteryzuje się spójnym przepływem informacji dla wszystkich platform i umożliwia rejestrację urządzeń przez administratorów i użytkowników końcowych. Użytkownicy są uwierzytelniani po zakończeniu procesu rejestracji, a odpowiednie ograniczenia, aplikacje i zawartość są wypychane automatycznie.

Rejestracja
Profile

Profile

Profile umożliwiają określenie firmowych ustawień, zasad i ograniczeń dotyczących urządzeń, bez potrzeby interakcji ze strony użytkownika. Możesz przypisać profile w oparciu o system operacyjny lub typ własności urządzenia i wdrażać je do grupy organizacyjnej, grupy użytkowników lub dla pojedynczych użytkowników. Profile mogą być wdrażane do urządzeń automatycznie po rejestracji, a administratorzy mogą zdalnie (OTA) wypchnąć profile na żądanie. Dostępne profile uwzględniają hasło, ograniczenia, sieć WiFi, VPN, pocztę e-mail, aplikacje i więcej.

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania są niestandardowymi umowami, które przedstawiają warunki i zasady obowiązujące dla zarejestrowanych urządzeń i użytkowników w Twojej organizacji. AirWatch umożliwia zachowanie wielu wersji warunków użytkowania oraz wyświetlanie treści wcześniejszych wersji. Wraz z aktualizacją wersji, użytkownicy są monitorowani czy warunki użytkowania zostały przez nich zaakceptowane. Wyświetlaj informacje o akceptacji regulaminu przez użytkownika lub pokazuj wszystkich użytkowników, którzy nie zaakceptowali umowy. AirWatch umożliwia również konfigurację warunków użytkowania w wielu językach w oparciu o preferencje użytkownika.

Terms of Use

Pulpity nawigacyjne wyświetlane w czasie rzeczywistym

Real-time Dashboards

Pulpity nawigacyjne AirWatch pozwalają administratorom na szybki wgląd do danych floty urządzeń w czasie rzeczywistym. Z pulpitów nawigacyjnych administratorzy mają dostęp do szczegółowego, graficznego widoku swojego wdrożenia, kompleksowej listy zarejestrowanych urządzeń, jak również mogą przejść do wyświetlania szczegółowych informacji o urządzeniu i użytkowniku.

 

AirWatch Hub

AirWatch Hub

AirWatch Hub jest elastycznym, centralnym portalem, którego celem jest szybki dostęp do ważnych informacji. Możesz go skonfigurować w celu wyświetlania najważniejszych dla Ciebie danych. Administratorzy mogą szybko zidentyfikować problemy i podjąć działania z jednej lokalizacji.

Polecenia i wiadomości urządzenia

Wyślij polecenia do urządzeń na żądanie w celu uzyskania informacji oraz przeprowadzenia działań. Polecenia obejmują kwerendę urządzenia, wyczyszczenie hasła, wysyłanie wiadomości, blokadę urządzenia, lokalizację urządzenia, ustawienie roamingu, widok zdalny, synchronizację urządzenia oraz wymaz danych firmowych lub wszystkich danych na urządzeniu. AirWatch umożliwia nie tylko zdalne wysyłanie wiadomości, ale również daje możliwość dostosowania szablonu wiadomości, zgodne z indywidualnymi wymogami firmowymi.

Device Commands
Advanced Reporting

Zaawanasowane rejestrowanie i raportowanie

Rejestruj zdarzenia na urządzeniach i w konsoli, aby przechwytywać szczegółowe informacje w celu monitorowania systemu oraz wyświetlaj dzienniki w konsoli lub eksportuj raporty. AirWatch oferuje ekstensywne możliwości raportowania, dostarczając administratorom ukierunkowane na wyniki statystyki o ich wdrożeniu, na których można wykonać działania. Raporty niestandardowe wraz z ponad 80 szablonami raportów mogą być przygotowane i eksportowane według określonego harmonogramu lub cyklicznie.

Składnica danych dla przedsiębiorstw

Składnica danych dostarcza klientom przedsiębiorstw możliwości eksportowania danych dla rozwiązań analiz biznesowych (BI) innych firm. Utwórz migawki danych klucza w składnicy danych lub eksportuj dane w formacie pliku .CSV w celu wspierania analizy trendów.